Yaratıcılığın Şansa Etkisi

Reimagined Animals-Pigeon by ARZUENDAM

‘Ye, Dua et, Sev’ kitabını okumayan, ya da en azından filmini izlemeyen sanırım yoktur. Elizabeth Gilbert tarafından 2006 yılında kaleme alınan kitap, neredeyse 4 yıl boyunca NewYork Times’ın en çok satan kitaplar listesinde kalmayı başardı. Kitabı o zamanlar ben de severek okusam da, yazarın asıl radarıma girmesi, bir TEDx konuşmasına denk gelmem ile oldu. Bu yazının ana fikri de, yazarın 2015 yılında yayınladığı ve çok severek okuduğum ‘Big Magic’ kitabı ve Tedx konuşmalarından ilham alınarak oluşturuldu.

Kitap özetle, okuyuculara yaratıcı olmaları, hayatta risk almaları, cesaret ve şevkle tutkularının peşinden gitmeleri için ilham verirken, yaratıcı düşünce seti, kişisel anektodlar, iç görü ve tavsiyeler de paylaşan bir kişisel gelişim kitabı. Kitaptan aklıma yerleşen en önemli kısım yaratıcılık ve şans arasındaki bağlantı oldu.

Genelde, bazı insanların daha fazla şansa sahip olduğunu zannediyoruz. Gilbert kitapta; iş çalışmaya geldiğinde sebat ve kendini adamanın öneminden bahsederek, yaratıcılığın sıkı çalışma ve adanmışlık gerektirdiğini, hedeflerimize ulaşmak için gereken zaman ve çabayı ortaya koymaya istekli olmamız gerektiğini savunuyor.Yazarın “inatçı memnuniyet” kavramı, aksiliklerin ve engellerin kaçınılmaz olduğunu, ancak güçlükler karşısında ısrar ettiğimizde, şans ve fırsatlarla daha çok karşılaşma olasılığının arttığını anlatıyor. Yani şans sandığımız kadar tesadüfi değil. Kitabın yedi bölümünü kısaca özetlersek:

Bölüm 1: Cesaret

İlk bölümde Gilbert, hedeflerin peşinden koşmak söz konusu olduğunda cesaretin önemini vurguluyor. Başarılı bir hayat yaşamak için korkularımızı yenmeyi ve risk almayı öğrenmemiz gerektiğini savunuyor. Yazar, kendi kişisel korkularını ve bunların üstesinden nasıl geldiğini paylaşıyor. Okuyucuları, sonunda reddedilme veya başarısızlıkla yüzleşmek ihtimali olsa bile meraklı olmaya, yeni şeyler denemeye ve tutkularının peşinden gitmeye teşvik ediyor.

Bölüm 2: Büyü

İkinci bölüm mucize kavramına odaklanmakta. Gilbert, yaratıcılığın, çaba göstermeye istekli herkes tarafından yararlanılabilecek gizemli bir güç olduğunu savunuyor. Okuyucuları, yaratıcı aktivitelere merak ve açıklık duygusuyla yaklaşmaya teşvik ederek, içinde bulundukları çevreden ilham almalarına salık veriyor. Ayrıca sadece sonuca odaklanmak yerine yaratıcı süreçten keyif almanın önemini vurguluyor.

Bölüm 3: İzin

Üçüncü bölümde Gilbert, kendimize yaratıcı olmamız için izin vermenin önemini tartışıyor. Pek çok insanın, yeterince yetenekli veya becerikli olmadıklarını düşündükleri için tutkularının peşinden gitmekten kendilerini alıkoyduğunu savunuyor. Gilbert, okuyucuları, algılanan yeteneklerinden bağımsız olarak kendilerine yaratma izni vermeye teşvik ediyor. Ayrıca yoğun hayatlarımızda yaratıcılığa zaman ayırmanın önemini vurguluyor.

Bölüm 4: Sebat

Dördüncü bölüm, yaratıcı çabaları sürdürmek söz konusu olduğunda ısrar ve mental dayanıklılığın önemine odaklanıyor. Gilbert, yaratıcı çalışmanın özveri ve bağlılık gerektirdiğini ve hedeflerimize ulaşmak için gereken zaman ve çabayı ortaya koymaya istekli olmamız gerektiğini savunuyor. Okuyucuları, engeller ve başarısızlıklar karşısında ısrar etme yeteneği olan “inatçı memnuniyet” fikrini benimsemeye teşvik ediyor.

Bölüm 5: Güven

Beşinci bölümde Gilbert, yaratıcı süreçte güvenin rolünü tartışıyor. Sezgilerine güvenmenin ve içgüdülerini takip etmenin önemi hakkında kişisel anekdotlar paylaşıyor. Okuyucuları, risk almak veya geleneksel statükoya karşı çıkmak anlamına gelse bile kendilerine ve yaratıcı içgüdülerine güvenmeye teşvik ediyor.

Bölüm 6: Kutsallık

Altıncı bölüm, yaratıcı süreçteki tanrısallık fikrine odaklanır. Gilbert, yaratıcılığın bizi kendimizden daha büyük bir şeye bağlayan manevi bir güç olduğunu savunuyor. Okuyucuları maneviyatlarını benimsemeye ve yaratıcı çalışmalarını bir dua veya meditasyon biçimi olarak görmeye teşvik ediyor. Gilbert, bize verilen tüm erdemler için bir teşekkür duygusu geliştirmenin önemini de vurguluyor.

Bölüm 7: Son

Son bölümde Gilbert, kitabı ana temalarını cesaret verici sözlerle bitiriyor. Okuyuculara, yaratıcılığın seçkin bir azınlığa mahsus olmadığını, çaba göstermeye istekli herkesin ulaşabileceğini hatırlatıp, okuyucuları cesur olmaya, kendilerine güvenmeye ve yaratıcı tutkularını neşe ve şevkle kucaklamaya teşvik ediyor.

Kitaptan çıkarımlarım ile birlikte konuyu toparlarsak;

Yaratıcılık genellikle kişisel bir özellik gibi görünse de, çaba, dayanıklılık ve çalışma içeren işbirlikçi bir süreç. Yaratıcı bir aktivitedeyken, kendimizi bizi beklenmedik yönlere götürebilecek bir fikir ve ilham akışına açarız. Bu yaratıcılık akışı, ve bu konuda geliştirdiğimiz alışkanlıklar, yeni fırsatları görmemize ve ortaya çıktıklarında bu fırsatlardan yararlanmamıza yardımcı olabilir.

Yaratıcılığın şansa etkisinin önemli bir yolu risk almayı kolaylaştırması. Yaratıcı düşünce yapısı ve süreci, genellikle konfor alanlarımızın dışına çıkmamızı gerektirir. Risk alma konusundaki rahatlık, bizi başka türlü karşılaşmayacağımız yeni fırsatlara yönlendirebilir. Yaratıcı süreç ve çıktıları bazen öngörülemez ve belirsiz olabilir. Süreç boyu amaca ulaşmak için ilerlerken, zorlu koşullarda çalışmamızı ve engeller karşısında sebat etmemizi gerektirir. Yaratıcılık ve şans arasındaki ilişki karmaşık ve çok yönlüdür. Ancak yaratıcılığımızı besleyerek, risk alarak ve bu çabalarımızda ısrar etmek en önemli etmen.

Yaratıcılığın şansımızı nasıl etkileyebileceğini anladığımızda, ve buna uygun bir alışkanlık seti geliştirdiğimizde, yeteneklerimizi, enerji ve zamanımızı en iyi şekilde kullanabilir ve hayatın her alanında başarı şansımızı artırabiliriz.

Published by arzuendam

Arzuendam, yaratıcı işleri kendini ifade aracı görüp, orjinal çizimler ve kişiselleştirilmiş el boyaması aksesuarlar sunan multi-disipliner bir marka. Burası sürekli öğrenme dürtüsü ile ilham aldığım herşeyi; kişileri, kitapları, mekanları, yenilikleri paylaştığım, yaptıklarımı sergilediğim, değer ve düşüncelerimi ifade ettiğim bir kayıt defteri. Sözün özü, hayallerime, merak ve umutlarıma ortak arıyorum. Sizlerin de hayat hikayesinin bir parçası olarak ilham vermek ümidi ile... . . . I create therefore I am. A lifestyle + design blog as a visual journal of my creative endeavors.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: