‘Tasarım Odaklı Düşünce Sistemi’nden Çıkarımlar ile Hayatımızı Nasıl İyileştiririz?

Şans, noktaları birleştirmektir. ”Şans” dediğimiz bazı şeylerin aslında binlerce mikro eylemin makro sonucu olduğuna inanıyorum. Günlük alışkanlıklarımız, deneyimlerimiz bizi “şans”ın daha olası olduğu bir konuma getirebilir.Buna olanak tanıyacak davranışlar, alışkanlıklar ve yetkinlikler geliştirin. Bir laf vardır: ‘Kötümserler Akıllı Görünür, İyimserler Zengin Olur’Karamsarlar bardağın boş tarafına odaklanır.İyimserler geleceğe bakar fırsatları görür, enerjisini mevcut kaynaklarla yapabileceklerine yönlendirir.Continue reading “‘Tasarım Odaklı Düşünce Sistemi’nden Çıkarımlar ile Hayatımızı Nasıl İyileştiririz?”

Etkili Kitap Okuma Yöntemi

Kitap okumak aktif bir eylemdir. Kitap, makale ya da hikaye okurken okuduklarımızı daha çok hatırlamak bilinçli bir çaba gerekir. Gerekli malzemeler: 1- Dikkat dağıtıcılar içermeyen bir zaman aralığı.( 15 dk da olabilir, 3 saat de) 2- Kitap 3- Kurşun kalem 4- Post-it veya işaretleyiciler ( opsiyonel) 5- Bir defter Kitap okurken içindeki bilgilerin aklımızda kalmasıContinue reading “Etkili Kitap Okuma Yöntemi”

Can Sıkıntısı ve Başarı İlişkisi

Sıkılmayı genelde olumsuz olarak değerlendirilme, mutsuzluk ve tembellikle ilişkilendirme eğilimindeyiz. Sözlükte ‘Sıkıntı’; ‘işsizlik, tekdüzelik, bezginlik gibi sebeplerden doğan olumsuz his’olarak tanımlanır. Yani başarının ön koşulu olan çok çalışma, meşgul olma, verimlilik ve mutlu olma halinin tam tersi. Ancak son zamanlarda yapılan bazı araştırmalar sıkıntının yaratıcılığa olumlu bir etki yaptığını gösteriyor. University of Central Lancashire’da psikologlarContinue reading “Can Sıkıntısı ve Başarı İlişkisi”